Adreses. Vai Dievs var pamest vietu, kas tapusi Dieva godāšanai?

Jaunākajā sērijā LTV1 raidījums Adreses uz arhitektūru liek paraudzīties no pavisam neparasta skatupunkta un meklē atbildi uz jautājumu – vai Dievs var pamest vietu, kas tapusi Dieva godāšanai? Divas adreses – kapi un sinagoga. 

Bijušie Rīgas Lielie kapi, kā dievbijīgas tradīcijas kopšanas vieta, ir mirusi. Rēzeknes Zaļā sinagoga savukārt ir palikusi vienīgā neizmirusī sinagoga pilsētā, kur izmiruši gandrīz visi tās dievlūdzēji – ebreji. Kuram no šiem stāstiem ir Dievam un cilvēkam tīkams turpinājums, ja tāds vispār iespējams?

Adrešu autora Mārtiņa Ķibilda ceļabiedrs šajā sērijā ir rakstnieks Māris Bērziņš. Viņa jaunākais romāns Svina garša ir tieši par 2. Pasaules karu – notikumu, kas sagrieza kājām gaisā visu 20. gadsimtu un kura dēļ arī šīs divas adreses piemeklējis tāds liktenis.

Adrešu formula paliek nemainīga: divas adreses, divi stāsti, un no tiem tikai viens ir labs.