Personība. 100g Kultūras. Juris Kulakovs

Juris Kulakovs ir ekscentrisks akadēmiskais mūziķis un akadēmisks rokmūziķis vienlaikus. Pats atzīst, ka viņu jau kopš jaunības aizrauj simforoka idejas: „Akadēmiskajā mūzikā es meklēju rokmūzikas vaibstus, toties rokmūzikā man trūka simfonisma. Brīnišķīgi, ka man bijusi iespēja īstenot šīs tieksmes, darbojoties abās jomās”. 

Juris Kulakovs rakstījis gan kantātes, gan teātra mūziku, gan dziesmu ciklus. Īpaša vieta viņa radošajā dzīvē ir grupai „Pērkons”, kuru viņš izveido kopā ar saviem domubiedriem. «Pērkons» kļūst par vienu no spilgtākajiem Atmodas laika ideālu izteicējiem un joprojām ir viens no latviešu rokmūzikas stūrakmeņiem. „Sirdī allaž būdams pārliecināts šovmens, viņš savās dziesmās un „Pērkona” uzstāšanās manierē nemitīgi balansē starp teatrālu ārišķīgumu, sociālgrotesku ironiju un patiesu muzikālu pārdzīvojumu”, tā Juri raksturo mūzikas žurnālists Klāss Vāvere. Arī dzīvē Juris ir robežu pārkāpējs. Komponists ir slavens ar savu bohēmisko dzīvesveidu, kas ik pa laikam sagādā viņam problēmas. Šo vasaru Juris pavadīja, strādājot pie deju svētku programmas. Viņa stiprie balsti ir tuvie cilvēki, ģimene un draugi. P