Province. Meldermeitiņa

Lejas dzirnavas pie Varakļāniem ir sava veida laika mašīna. Tā ir reta vieta Latvijā, kur graudus maļ ar vairāk nekā simts gadus senām ierīcēm un tajās saimnieko sirma meldere - Dagnijas kundze. Malēji dzirnavās iegriežoties reti, un ieņēmumi ir niecīgi, taču saimniece slēgt tās negrasās. Dzirnakmeņu rūkoņa vienlaikus ir arī pienākums pret vecākiem un melderu dzimtu.