Nīcas etnogrāfiskajam ansamblim - 95

Lejaskurzemē Nīca ir viens no etnogrāfiski bagātākajiem novadiem. Lai nezustu iepriekšējo paaudžu radītais nemateriālais kultūras mantojums, to izzina un kopj etnogrāfiskais ansamblis, kas pazīstams ar vērienīgiem un vēsturiskiem sasniegumiem. Nupat Nīcas ansamblis atskatījās uz saviem 95 pastāvēšanas gadiem. Stāsta Aizputes TV.

Komentāri

Kategorijas