Beidzot akceptē rīcības plānu bēgļu uzņemšanai

0.0

Valdība akceptējusi rīcības plānu bēgļu uzņemšanai. Salīdzinājumā ar sākotnējo tāmi – 16 miljoniem eiro - no budžeta šiem mērķiem tiek prasīts par pusmiljonu mazāk. Taču īstā summa kļūs zināma tikai pēc visu paredzēto patvēruma meklētāju uzņemšanas. Valdība centīsies ievērot principu, lai attieksme pret patvēruma meklētājiem pēc iespējas mazāk atšķirtos no tās, ko izjūt materiālās grūtībās nonākuši vietējie iedzīvotāji. Turpina Andris Lācars.