ĀM jāskaidro balsojums pret ANO “ģimeņu rezolūciju”

Nenoliedzami, ka laimīga, nodrošināta un pasargāta ģimene ir veselīgas sabiedrības pamatā. Taču Latvijas politiskajā un cilvēku tiesību aizsardzībā iesaistīto organizāciju vidē atšķiras viedokļi, kādiem paņēmieniem ģimenes jāaizstāv. Tieši tādēļ plašu rezonansi raisījusi ziņa, ka Latvijas pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā balsojis pret rezolūciju, kas veltīta ģimeņu aizstāvībai. Kā Ārlietu ministrija pamato šo soli un ko īsti ietver šī rezolūcija, skaidroja Līva Rauhvargere