Kā paplašināt mikroliegumu dabas parkā?

Rāznas nacionālā parka teritorijā mīt vairākas putnu sugas, kuru tālākai eksistencei ir nepieciešama mikroliegumu izveide. Pašlaik no gandrīz 60 000 hektāru lielā parka mikroliegumi ir izveidot 950 hektāru platībā. Latvijas Ornitoloģijas biedrība uzskata, ka liegumu teritorija ir jāpaplašina, taču pašlaik to izveide ir paredzēta privātajās teritorijās. Dabas aizsardzības pārvalde aicināja parkā esošo mežu teritoriju īpašniekus paust savu viedokli par ornitologu ieceri. Skaidro Latgales kolēģi.