Province. Lapekļu tupeklis

Slieksni malēnieši sauc par «krilci», zābakus par «šoktiem», bet dīķi par «lumpi». Vidzemes ziemeļaustrumos joprojām vecie ļaudis runā šajā latviešu valodas izloksnē, kuru paši lepni sauc par valodu. Sirsnīgi, asprātīgi un nedaudz bērnišķīgi ir malēnieši, skaidro novadpētniece un Jaunlaicenes muižas muzeja vadītāja Sandra Jankovska.