Morālā kaitējuma kompensācijas pretrunā likumiem

Satiksmes negadījumos cietušie kompensācijas par morālo kaitējumu saņem pēc greizas sistēmas. Ministru kabineta noteikumi, kuri regulē šo kartību, iespējams neatbilst ne Latvijas likumiem, ne Eiropas direktīvām. Šādu secinājumu juristi izdara pamatojoties uz neseniem Eiropas Savienības Tiesas un Satversmes tiesas spriedumiem. Turpina Olga Dragiļeva.

Komentāri

Kategorijas