Eksperti atzinīgi vērtē Latvijas izvirzītos mērķus EP

Kaut arī prezidentūra Eiropas Savienības Padomē zaudējusi savu agrāko nozīmību, tā ir iespēja katrai dalībvalstij sešu mēnešu garumā pierādīt savu vēlmi dot ieguldījumu Eiropas nākotnē! Tā šo statusu vērtē politikas eksperts no pašreizējās prezidētājvalsts Itālijas. Kā viņš un citi politikas eksperti raugās uz Latvijas gatavību pārņemt stafeti, stāsta Līva Rauhvargere.