Telefonintervija ar Anriju Matīsu

Valsts kontroliere Elita Krūmiņa šodien tiksies ar Satiksmes, Finanšu, Ekonomikas un Vides un reģionālās aizsardzības ministrijas vadību, lai pārrunātu turpmāko rīcību saistībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi.
Satiksmes ministrijas eksperti ir sagatavojuši rīcības plānu ostas turpmākai attīstībai, tomēr no Valsts Kontroles puses izskanējis, ka tas neveicinātu nekādas pārmaiņas.
Sagatavotais rīcības plāns liecinot, ka tiek noliegtas Valsts kontroles iepriekš sniegtās rekomendācijas, kas palīdzētu sakārtot ostu pārvalžu darbību. Tostarp plāns neparedzot finanšu darbības disciplinēšanu, rīcības atklātību un reālas kontroles ieviešanu.
Pēdējo gadu laikā Valsts Kontrole veikusi revīzijas trīs lielāko Latvijas ostu pārvaldēs: Ventspils, Liepājas un Rīgas. Tajās visās konstatēta rīcība, kas neatbilst labas pārvaldības principiem. Viena no skaļākajām revīzijām bija Rīgas brīvostas pārvaldē, kas noslēdzās pērn. Pēc tās tika sagatavots daudz rekomendāciju, tomēr pārvalde tās visas vēl nav ieviesusi.
Plānots, ka rīt notiks Rīgas brīvostas valdes sēde, kurā vērtēs aicinājumu atstādināt no amata brīvostas pārvaldnieku Leonīdu Loginovu.
Bet šobrīd esam sazvanījuši satiksmes ministru Anriju Matīsu