Intervija ar Ievu Akurateri

Baltijas ceļš un atmodas laika cilvēku solidaritāte nebūtu bijusi iespējama bez ārkārtējas cilvēku drosmes. Tā iedrošināja nepakļauties Padomju totalitārā režīma spiedienam un draudiem.
Drosmīgiem bija jābūt gan Tautas frontes līderiem, uzmundrinot cilvēkus, risinot sarunas ar Padomju režīmu un organizējot akcijas, gan ikvienam, kurš sadevās rokās Baltijas ceļā. Drosmīgi bija arī mākslinieki, publicisti un mūziķi, kuri brīvības ideju pauda savos darbos. Studijā mums pievienojusies dziedātāja Ieva Akurātere.