Intervija ar Valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu

0.0

Pašvaldības ar to īpašumā esošajiem meža resursiem nerīkojas saimnieciski, negūstot iespējami lielāko labumu no šo vērtīgo publisko aktīvu pārvaldības. Tā secināts Valsts kontroles lietderības revīzijā par pašvaldību rīcību ar meža resursiem. Kādas nepilnības atklātas un cik lielus zaudējumus tas radījis? Plašāk par to runāsim ar Valsts kontrolieri Edgaru Korčaginu.