Kāpēc Rītabuļļos tiek izbūvēta jauna - Asnu iela, kamēr nav salabota visiem svarīgā - Dzintara iela?

0.0

Kāpēc mazāk nozīmīgas ielas izbūve ir svarīgāka par galveno ielu ar intensīvu satiksmi? Vai prioritāri nebūtu jāsalabo un kvalitatīvs segums jānodrošina Dzintara ielā?