Atzīmē Latvijas pievienošanos "Natura 2000"

0.0

Jau 20 gadus Latvija ir "Natura 2000" dalībniece. Tas ir aizsargājamo teritoriju tīkls Eiropā, kur ir vairāk nekā 27 tūkstoši aizsargājamu dabas objektu. Latvijā iekļautas 333 teritorijas – četri dabas rezervāti, četri nacionālie parki, 239 dabas liegumi, kā arī 37 dabas parki un citas teritorijas. Jubilejas reizē šodien Siguldā notika īpašs pasākums.