Ar pašvaldības atbalstu būvniecībai atvēl applūstošas teritorijas

0.0

Neraugoties uz Valsts Vides dienesta iebildumiem, Ropažu novada dome turpina pieņemt lēmumus, kas saistīti ar būvniecības iespēju paplašināšanu ap Mašēnu ezeru, kur ir applūstošās teritorijas jeb plūdu riski. Tur drīzumā varētu stāsties spēkā lokālplānojums, kas būvniecību atļaus arī uz nesen aizbērta dīķa. Notiekošais ir turpinājums senākam stāstam, tostarp par jau izsniegtām būvatļaujām applūstošajās teritorijās. Tagad pašvaldība gan atzinusi pārsteidzību un nav atļāvusi sākt būvniecību, taču - par vēlu.