Blaktis un to dažādība Latvijā – tās nedzīvo cilvēku guļvietās vien

0.0

Ticams, ka vairums to Latvijas ļaužu, kuri nav biologi, mežsaimnieki vai lauksaimnieki, vārdu "blaktis", pirmkārt, saista ar gultas blaktīm (Cimex lectularius) vai pat vienīgi ar tām. Gultas blaktis pārstāv sugām nabadzīgo asinsblakšu (Cimicidae) dzimtu. Būdamas hemotofāgi cilvēka ektoparazīti, tās ir mums izsenis pazīstami kukaiņi. Tiesa, šie insekti nereti mielojas arī ar sikspārņu un, ja rodas iespēja, dažu sugu putnu asinīm.