Kritala – savdabīga vērtība, kuru apdzīvo daudz dzīvu radību

0.0

Kas ir kritala? Pēc definīcijas tas ir vienkārši: "mežā guļošs, atmiris koks". Tātad pēc definīcijas kritala nav nekas īpašs. Taču būtībā šis atmirušais koks ir savdabīga vērtība. Droši vien tāpēc, lai to akcentētu, Latvijas Dabas fonds kategorijā "2023. gada dzīvotne" iekļāvis tieši kritalu.