Kultūršoks. Veselības mācība 2.0

Pētījumi liecina, ka vecāki īsti nevēlas izglītot savus bērnus seksuālos jautājumos. 94% aptaujāto uzskata, ka labāk, lai to dara citi – vispirms jau skolotāji.  Skolās veselības mācību no programmas izņēma pirms 19 gadiem, taču beidzot Izglītības ministrijai ir jauns risinājums, kā skolās izglītot bērnus par seksuālo un reproduktīvo veselību laikmetā, kad internets sniedz par visu savas atbildes.