Kāpēc izdevumā "Latvijas Vēstnesis" brīvi tiek publicēti it kā sensitīvi dati?

Kāpēc izdevums "Latvijas Vēstnesis" drīkst publicēt informāciju ar konkrētu cilvēku vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem, piemēram, par laulāto mantiskajām attiecībām?