Vides fakti. Stārķi un gaisa kvalitāte

Uzzināsim, cik mums stārķu Latvijā ir – kā tiem sokas, kāda ir to apetīte un cik viegli vai grūti ir ar tiem diendienā sadzīvot mums visiem? 

Kāda ir gaisa kvalitāte Latvijā un lielākajās pilsētās? Kas to vislielākajā mērā ietekmē un kas mums būtu jādara, lai tomēr šo gaisa kvalitāti pēc iespējas mēs uzlabotu?