Intervija ar LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti

0.0

Šodien plašāka publika tiks iepazīstināta ar pētījumu "Interešu pārstāvības indekss 2024". Šāds pētījums norisinās pirmo reizi un tajā aptaujāti uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, valsts institūcijās strādājošie un Latvijas iedzīvotāji. 

Kādā līmenī pie mums ir izpratne par interešu pārstāvības nozīmi? Par pētījuma kritērijiem un atšķirībām viedokļos par šī procesa efektivitāti un atklātību saruna ar pētījuma autoru, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti.