Vai kafejnīcas apmeklējums ir latviešu teātra kultūras neatņemama sastāvdaļa?

Trīsgadniekam visu starpbrīdi stāvēt rindā teātra kafejnīcā un skatīties, kā citi mielojas, ir nepatīkams pārbaudījums. Vai kafejnīca ir neatņemama teātra kultūras sastāvdaļa, kas jāmāca jau no bērnības?