Kā ar uzmākšanos cīnās mūzikas vidusskolās?

0.0

Seksuālā uzmākšanās nav attaisnojama nekādā gadījumā. Atbilstīgi likumam – daudz smagākas sekas iestājas, ja vardarbība vai nepieņemama uzvedība tikusi vērsta pret nepilngadīgu personu. Kopš Latvijas Televīzija aicināja ziņot par šāda rakstura pārkāpumiem, esam saņēmuši anonīmas sūdzības arī no mūzikas skolām. Kā skolās, kur nozīmīga daļa ir individuālām nodarbībām un profesionāļi cits citu pazīst, var rīkoties, lai seksuāla rakstura pārkāpumu nebūtu? Kā rīkoties nepilngadīgiem, bieži vien arī kautrīgiem bērniem?