Kritiska ceļa stāvokļa dēļ Līvānu un Preiļu novada iedzīvotāji vienojas akcijā

0.0

Jaunas ģimenes, lauksaimnieki, uzņēmēji un radošo mākslu pārstāvji Preiļu un Līvānu novadā ir sašutuši. Cīņa par autoceļa Špoģi–Arendole–Rimicāni– Rožupe remontu nesekmīgi ilgst jau vairāk nekā piecpadsmit gadu. Lai pievērstu atbildīgo iestāžu un sabiedrības uzmanību ceļa kritiskajam stāvoklim, iedzīvotāji vienojās akcijā "Mēs arī esam Latvija!". Turpmāk desmit dienas visa ceļa garumā tā malās plīvos Latvijas karogi.