VM virza ideju par kopīgu praksi vairākiem speciālistiem

0.0

Prakse ar trīs ģimenes ārstiem, sešām aprūpes māsām, vecmāti, fizioterapeitu un psihologu. Ideju par šādas prakses izveidošanu no kaimiņiem igauņiem noskatījusi mūsu veselības ministrija.  Darba grupās jau tiek skatīti varianti, kā šādu ģimenes ārstu kopīgu prakšu ideju nākamo trīs gadu laikā ieviest arī Latvijā. Pacientiem tas dotu iespēju akūtos gadījumos pie ārsta nokļūt ātrāk, bet prakse strādātu garākas stundas. Pagaidām mūsu ģimenes ārsti pret šo ideju izturas rezervēti.