Vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijā ir pārāk sarežģīta?

0.0

"4. studija" saņem vēstules no skatītājiem par sarežģīto procedūru, kas jāveic, lai ārvalstu pilsoņi varētu saņemt uzturēšanās atļauju dzīvot Latvijā. Tāda ir vajadzīga, ja citas valsts iedzīvotājs vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas. Ja atļauja vienreiz saņemta, tad katru gadu jāveic pārreģistrācija.