Strupišs: Tiesām jāņem vērā arī ģeopolitiskā situācija

Jau esam ziņojuši, ka pat pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Latvijas tiesas, lemjot par noziedzīgiem nodarījumiem pret valsts drošību, bieži vien vainīgajiem piemērojušas maigus vai pat simboliskus sodus. Tas raisījis sašutumu sabiedrībā. Tagad šos spriedumus analizējis arī Augstākās tiesas Senāts un atklājis tajos  nepilnības, kas būtu novēršamas. Galvenās no tām – tiesu spriedumos trūkst argumentēta pamatojuma piespriestajam sodam.