Medību ierobežojumus pierobežā vērtē dažādi

Kaut arī Latvijas-Baltkrievijas pierobežas joslā vairs nav spēkā ārkārtējais stāvoklis, robežas uzraudzība tik un tā notiek pastiprinātā režīmā. Migrantu plūsmas un dažādu drošības apsvērumu dēļ atsevišķās teritorijās divu kilometru attālumā no robežas bija liegts organizēt medības. Patlaban atļautas individuālās medības, kas gan laikus jāsaskaņo ar robežsardzi.