Pēta izlokšņu un dialektu līdzības ar citām Eiropas tautām

Piemēram, varavīksni dažādos Latvijas reģionos sauc arī par varvīksni, dardedzi, dieva loku, dieva dugu, laumas jostu. Arī lietuviešiem ir "laumes josta", un līdzīgu apzīmējumu lieto arī Balkānos. Šādu datu ievietošanu ģoegrāfiskā kartē, apzinot dialektu un izlokšņu līdzības, sauc par ģeolingvistiku. Un tieši ar šādiem pētījumiem visas savas dzīves garumā nodarbojas valodniece Anna Stafecka.