Dzīvei nav melnraksta. Justs Sirmais

"Mani skolā ļoti ilgi apcēla, arī mājās bija tāda slikta situācija. Man bija viens ļoti tumšs periods, kad es īsti nevarēju saprast - negribu uz skolu iet, bet arī negribu būt mājās. Un esi tāds pa vidu. Tāds bēdīgs posms," rubrikā "Dzīvei nav melnraksta" stāsta mūziķis Justs Sirmais.

Bērnība Justam bijusi dažāda. No vienas puses nekā netrūka, bet no otras - patēva mīlestība pret alkoholu un izklaidi ietekmēja Justa jaunības gadus. Mūzika ar jaunieti ir teju visu dzīvi. Tajā viņš izlika savas emocijas un grūtos dzīves brīžus. Cilvēka, kuram varēja padalīties ar saviem pārdzīvojumiem īsti nebija. Justs bija pazudis no Latvijas skatuvēm sevis meklējumos un tagad ir atgriezies, lai dalītos ar saviem jauniem darbiem.