Subsīdijās izmaksā pat miljonu; sadales principus vēl nemainīs

Zemkopības ministrijā tuvāko mēnešu laikā taps priekšlikumi, kā uzlabot Kopējo lauksaimniecības politiku, pēc kuras izmaksā Eiropas piešķirto atbalstu zemniekiem. Būtiskākās izmaiņas gan iespējamas vien no nākamā gada. Kopā ar priekšlikumiem par birokrātijas mazināšanu izskan ieteikumi gan precīzāk nodefinēt mērķus, kas būtu jāsasniedz ar šo naudu Latvijas lauksaimniecībai kopumā, gan to, ka vairāk būtu jāstiprina mazas un vidējas saimniecības. Latvijas lielākajās saimniecībās atbalsts par platībām ir pat tuvu miljonam gada laikā. Tas gan pērn samazinājies, un iespējams, ir vēl viens neapmierinātības iemesls.
***
Formāli platību maksājumiem ir uzlikti griesti – 100 000 eiro vienai saimniecībai. Taču samazinājumu nepiemēro, ja summai, kas pārsniedz griestus, pretī ir pierādāmi izdevumi par darbinieku algām un nodokļu nomaksu. Vai pievienoties šādam izņēmumam, bija katras dalībvalsts ziņā, un Latvija izvēlējās par labu lielsaimniecībām.