Izvērtē Liepājā izveidoto Sporta klasi

Pavasarī plānots izsludināt jaunu audzēkņu uzņemšanu Liepājā izveidotajā Sporta klasē. Liepājas Raiņa vidusskolā to nodibināja mācību gada sākumā, uzņemot tos 7. klašu skolēnus, kuri vēlas nopietni, ar profesionālu ievirzi trenēties kādā sporta veidā, treniņus apvienojot ar mācībām. Izvērtējot sasniegtos rezultātus, secināts, ka vienotas intereses jaunajā kolektīvā radījušas labu mikroklimatu un bērni uz skolu iet ar prieku.