Vai būvniecības projektus apgrūtina īsais topogrāfiskā plāna derīguma termiņš?

0.0

Kāpēc pēc topogrāfijas derīguma termiņa beigām nevar pieaicināt būvvaldes speciālistu, kurš atļauj turpināt projekta realizāciju?