"Kur lai paslēpjas!" un "Es dzīvoju krāsās" – laikmeta zīmes mākslā

"Kur lai paslēpjas!" ne jautājums, bet konstatējošs kliedziens, apzinoties padomju realitāti, izskan mākslinieka Roberta Stārosta 1954. gada zīmējuma spontānajā parakstā. 

Šis nosaukums pasvītro kuratores Sandras Krastiņas ieceri veidot izstādi ap diviem atskaites punktiem – varas angažētajām tematikām un mākslinieku meklējumiem brīvas izteiksmes valodā. Laika posms 1945. līdz 1990 gads.

Laika zīme ir arī otra izstāde Mākslas centrā "Zuzeum" – Rūdolfa Piņņa darbi "Es dzīvoju krāsās".