Vides fakti. Bio atkritumi un ziemojošie ūdensputni

Bioloģiskos atkritumus mēs šķirojam gaužām maz-nieka 2.7%. Daudzviet uzstādītos konteinerus iedzīvotāji lūdza noņemt, jo vasarās tie smirdēja, tāpat tajos nonāk atkritumi, kam tur nav jābūt, bet šoziem daudzi saskārās ar problēmu, ka ilgstoši tie netiek izvesti.

Latvijā var redzēt aptuveni 40 ziemojošo ūdensputnu sugas un svarīgi ir sekot līdzi to populācijas izmaiņām