Alekseja Naumova izstāde "Uzgleznotā arhitektūra"

Arhitektūras un dizaina institūta ātrijā ir skatāma Alekseja Naumova izstāde "Uzgleznotā arhitektūra", kas rāda sajūtas un gaismu un ēnu spēles namu fasādēs. Krāsu prieks, radošums, ilgošanās pēc saules raksturo Alekseja Naumova glezniecību. Izstādi vērtē gan RTU arhitektūras studenti, gan "Kultūrdevas" eksperti: mākslas vēsturniece Austra Avotiņa un mākslinieks Dāvis Ozols.