Dzīvei nav melnraksta. Samanta Kampāne

"Biju problēmbērns, runāju pretī skolotājiem, neklausīju. Bija slikta uzvedība," rubrikā "Dzīvei nav melnraksta" stāsta Samanta Kampāne.

Samantas vecāki nedzīvoja kopā, līdz ar to bērnībā situācija bija ļoti mainīga – viņa dzīvoja gan pie vecvecākiem, gan pie mammas, gan tēta. Viņa jutās nepiepildīta, jo bija vajadzība pēc abiem vecākiem. Skolas laikā Samanta bija nepaklausīga un varēja pateikt arī kādu rupju vārdu skolotājiem.

Bet šobrīd viņa darbojas kā brīvprātīgā biedrībā "palīdzesim.lv" un palīdz citiem pusaudžiem. Pateicoties šim brīvprātīgajam darbam, redzama arī pašas Samantas izaugsme.