Vai vājdzirdīgiem skolēniem centralizētie eksāmeni būs jākārto tāpat kā dzirdīgajiem?

Līdz šim jauniešiem ar dzirdes problēmām, lai saņemtu dokumentu par pamatskolas izglītību, eksāmeni nebija jākārto, jo viņi mācās pēc specializētas pamatizglītības programmas. Pēkšņi ierēdņi lēmuši – vienādam izglītības līmenim jābūt visās skolās.