Uzvar iepirkumos, neraugoties uz nodokļu parādiem

0.0

Lai nodokļu maksātāju nauda publiskajos iepirkumos tiktu godīgiem uzņēmējiem, kā arī lai mudinātu nodokļus samaksāt laikus, šobrīd pie valsts līgumiem netiek firmas ar nodokļu parādiem. Tomēr praksē var atrast gadījumus, kur nodokļu parāds firmai pazudis tieši tad, kad to pārbauda iepirkuma komisija, savukārt pēc tam parāds atkal krājies. Finanšu ministrija cer to labot ar likuma izmaiņām, lai iepirkumu komisiju vērtējumā savs svars būtu arī jaunajam nodokļu maksātāju reitingam. Tiesa, pagaidām ideja ir to attiecināt tikai uz mazajiem iepirkumiem.