Pienākums demontēt padomju pieminekļus atbilst Satversmei

Pienākums pašvaldībām demontēt padomju režīmu slavinošus pieminekļus atbilst Satversmei, secinājusi Satversmes tiesa. Tajā bija vērsusies Daugavpils dome. Tās ieskatā, uzdodot pašvaldībai demontēt konkrētus objektus, Ministru kabinets iejaucas pašvaldības autonomajā funkcijā gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu.