Dod pieci! | Darinas pieredzes stāsts

13 gadīgā Darina sapņoja par dzīvi bez sāpēm. Lai gan meitene piedzima galvaspilsētā, daļu savu dzīves viņa pavadīja laukos. Kad Darina atbrauca atpakaļ uz Rīgu, lai mācītos, viņa no vienaudžu puses piedzīvoja gan mobingu par to, ka ir nabadzīga un daļu dzīves pavadījusi mazpilsētā, gan par to, ka ir krievu tautības. Visvairāk Darina ilgojās pēc piederības sajūtas. Šo sajūtu viņa atrada starp citiem riskam pakļautiem jauniešiem. 

"Dod pieci!" mērķis šogad ir atbalstīt jauniešus, kurus līdzcilvēki izvēlas neredzēt. Latvijā vidēji viens bērns no katras klases meklē patvērumu uz ielas, klaiņo, neapmeklē skolu, lieto apreibinošas vielas vai ir soļa attālumā līdz nozieguma izdarīšanai. Par to esam atbildīgi mēs, pieaugušie.