Lielās patiesības. Latviskais un kristīgais. Vēsturnieks Andris Levāns

Pirms Ziemnassvētkiem, Lieldienām, Jāņiem dažkārt dzirdam ķīviņus par latviskās un kristīgās tradīcijas sadursmi. Vai latviskais var sadzīvot ar kristīgo? Varbūt latviskais ietver arī kristīgo? Kāda ir kristietības loma latviešu tautas izveidošanās gaitā? Vai kristīgais elements atrodams arī latviešu valstiskuma idejas iedīgļos? "Lielo patiesību" Pirmās adventes studijā vēsturnieks Andris Levāns.