Pasivitāte un pesimisms "aplipina" Latvijas jauniešus

Latvijas jauniešu zināšanas par pilsoniskajām aktivitātēm, kā arī līdzdalība tajās, kaut arī pēdējos gados pieaugusi, tomēr joprojām ir zemāka nekā vidēji citās Eiropas valstīs. Turklāt salīdzinājumā ar citām pētītajām valstīm Latvijas skolēni daudz mazāk uzticas demokrātijai kā pārvaldes formai. Īpaši bažīgus pētījuma autorus dara fakts, ka ceturtā daļa astotklasnieku Latvijas nākotni redz pavisam drūmās krāsās.