Atkārtoti virza atteikšanos no nosacītajiem sodiem

Jēdziens "nosacīta brīvības atņemšana" jau nākamgad varētu pazust no Latvijas sodu sistēmas un tiks aizstāts ar citu soda veidu – "probācijas uzraudzība", kas līdz šim pastāvēja lielākoties tikai kā papildsods. Šādus grozījumus sagatavojusi Tieslietu ministrija, un tie atkārtoti tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā. Kaut arī pirmajā acu uzmetienā izmaiņas šķiet tīri kosmētiskas, šajā reformā ir vairāki zemūdens akmeņi. Par tiem vēl pirms izmaiņu apstiprināšanas būs jādiskutē parlamentā.