Jaunatnes sporta treneri pauž pretenzijas par atalgojumu

Visa diena paiet sporta zālē, klāt arī darbs nometnēs brīvdienās, bet alga tāda, ka knapi var uzturēt ģimeni un segt kredītmaksājumus. Tāda ir realitāte daudziem jaunatnes sporta treneriem, kuri ir spiesti strādāt vairākās darbavietās. Sporta izglītības iestāžu direktoru padome atklātā vēstulē aicina valstī palielināt sporta treneru algas, ierēķinot arī darbu brīvdienās. Pašlaik valsts sedz 87% , bet pārējo finansē pašvaldības un bērnu vecāki. Izglītības un zinātnes ministrija norāda – valstij nav pienākums finansēt 100 % sporta treneru algas, taču tiek solīts, ka algas lēnām, bet augs.