Pacienti PSKUS gaida staru terapijas atsākšanu

Ūdens avārija Paula Stradiņa slimnīcā saistīta ar blakus ēkai notiekošajiem kanalizācijas rekonstrukcijas darbiem. Noplūde Onkoloģijas klīnikas pagrabstāvā samērcēja tur esošās iekārtas un pilnībā apstādināja starošanu. Tagad zināms, ka atšķirīgo staru iekārtu dēļ turpināt starošanu citviet nav iespējams. Pacienti var gaidīt apmēram desmit dienas. Ja to laikā iekārta neatsāks darbu, starošana jāsāk no sākuma.