Kāpēc pat pēc 60 gadiem ģimenes kapos netiek pieļauta virsapbedīšana?

Ģimenes kapos atdusas Aivara un Maijas vecāki un vecvecāki. Vectēvs apbedīts 1963.gadā, kad brālis un māsa bijuši vēl bērni. Vecmamma vēl agrāk. Viņi nolēmuši, ka brāli varētu glabāt virs senajiem apbedījumiem. Taču Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" liegusi ģimenei veikt virsapbedījumu.