Cik pieejami ir kultūras mantojuma objekti?

Sešu gadu laikā ar Kultūras ministrijas piesaistīto Eiropas Savienības finansējumu Latvijā atjaunoti 66 kultūras mantojuma un dabas objekti. Tikai šajā gadā pievērsta pastiprināta uzmanība šo objektu pieejamībai dažādām sabiedrības grupām, tajā skaitā arī cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem. Cik veiksmīgi ir veidota vides pieejamība, un ko ņemt vērā turpmākajos atjaunošanas darbos?