Preiļos veido iedzīvotāju konsultatīvās padomes

0.0

Izskatīt vietējās kopienas priekšlikumus un ziņot par tiem. Piedalīties budžeta jautājumu apspriešanā un līdzdarboties sabiedrisko pasākumu organizēšanā. Tie ir tikai daži no iedzīvotāju konsultatīvo padomju uzdevumiem. Ir pagasti, kur padomes darbojas pat ļoti aktīvi, citviet tās vēl tikai attīstās. Pirmo reizi padomes katrā no pagastiem tagad veido arī Preiļu novadā.